Význam diverzifikace - Trading portfolia strategií

Význam diverzifikace – trading portfolia strategií

Futures trading portfolia strategií

Obchodování široké škály nekorelovaných futures trhů nabízí příležitost vytvořit velmi dobře diverzifikované portfolio strategií. Pozitivní zkušenosti máme s těmito trhy:

  • Akciové indexy (e-mini S&P 500, E-mini S&P MidCap 400, E-mini Russell 2000, E-mini Dow Jones, NASDAQ)
  • Kovy (zlato, měď, platina, palladium, stříbro)
  • Energie (ropa, topný olej, zemní plyn)
  • Bondy
  • Softs (káva)
  • Zrniny (pšenice, kukuřice, sója, hrubá rýže)

Jedním z klíčů k úspěšnému obchodování a ochraně vašeho kapitálu může být obchodování s portfoliem robustních strategií. Základní zlaté pravidlo zní: „Čím více nekorelovaných strategií s prediktivními schopnostmi se obchoduje, tím vyšší je pravděpodobnost, že Vás trading bude stabilně ziskový.“ Jednou ze základních metrik, která nám umožňuje stavbu nekorelovaného portfolia, realizovat, je tzv. Korelační koeficient, který nám věří vzájemný vztah, tedy míru podobnosti z hlediska výnosů mezi dvěma strategiemi.

Měření korelace strategií

Obrázek 42: Vztah mezi dvěma veličinami s korelačním koeficientem v rozsahu od -1 do 1

Konkrétním výpočtem korelačního koeficientu mezi dvěma veličinami (strategiemi) zde nebudeme ztrácet čas, není to natolik podstatné a například Excel vám v tomto bude skvělým pomocníkem. Pro tuto chvíli je důležité vědět, že:

Když se hodnota korelačního koeficientu denních výnosů rovná 1, existuje přímý lineární vztah mezi dvěma strategiemi.

Když je rovno 0, neexistuje žádný vztah mezi dvěma strategiemi.

Když se rovná -1, existuje mezi proměnnými nepřímý lineární vztah.

Jak lze odvodit Obrázku 30, požadovaná úroveň korelace mezi 2 nebo více strategiemi je 0, neboť mezi nimi neexistuje jakýkoliv přímý lineární vztah, což je cílem dobré diverzifikovaného portfolia.

Pokud je korelační koeficient roven 1, strategie se chovají stejně z hlediska výnosů a ztráty, takže mezi nimi existuje lineární vztah. A z hlediska risk managementu není absolutně vhodné tyto dvě strategie obchodovat společně v jednom portfoliu.
A samozřejmě kdyby se korelační koeficient rovnal -1, znamená to, že jedna ze strategií prodělává a druhá bude zrcadlově zisková, což je samozřejmě nežádoucí, neboť cílem je obchodovat ziskové strategie.

Pro jasný důkaz pozitivního účinku diverzifikace si ukážeme příklad 5 robustních obchodních strategií naprogramovaných v TradeStation Easy language.

  • Ke vzájemnému porovnání strategií a jejich kvality potřebujeme znát Information Ratio, což je:
    Průměrný denní výnos vydělený jejich směrodatnou odchylkou. Tento poměr nazýváme Information Ratio, který nám poskytuje informace o kvalitě z hlediska výnosnosti a stability dané strategie
  • Budeme také měřit vzájemnou korelaci mezi strategiemi pomocí korelačního koeficientu pro posouzení jejich vzájemné vhodnosti do portfolia

Díky denním výnosům můžeme vypočítat Information ratio:

Information Ratio = průměrný denní výnos / směrodatná odchylka denních výnosů

Pokud pojem směrodatná odchylka příliš neznáte, vyhledejte vysvětlení na internetu, je to důležitá metrika, která nám posuzuje volatilitu strategie. Použitím Information Ratio můžeme strategii vyhodnotit z hlediska stability (stabilnější a vyšší denní výnosy). Čím vyšší je hodnota Information Ratio, tím lepší strategie (žádoucí je mít co nejvyšší průměrný denní výnos v čitateli a co nejnižší směrodatnou odchylku ve jmenovateli).

Srovnejme si nyní 5 strategií z hlediska Information Ratio (Tabulka 3):

Tabulka 3: Information Ratio jednotlivých strategií a porovnání portfolia

Jak můžete vidět v Tabulce 3, vítězem se stává strategie pro trh Platiny, protože její Information Ratio je nejvyšší (0,12). Nejnižší Information Ratio patří ke strategii Euro FX a E-mini Russell 2000. 

Když bychom pak obchodovali strategie v jednom portfoliu naše Information Ratio je jednoznačně nejvyšší (0,18). A voilá, to je jasný důkaz pozitivního efektu diverzifikace. Při tradingu portfolia těchto strategií výrazně zvýšíme ne jen výnosnost, ale i celkovou stabilitu našeho tradingu. 

Ovšem pozor, k efektivní diverzifikaci je zapotřebí obchodovat nekorelované strategie. V Tabulce 4 vidíme korelační matici, která nám poskytuje jasný důkaz, že strategie nemají navzájem korelované výnosy:

Tabulka 4: Korelační matice

Tabulka 4: Korelační matice

Z Tabulky 4 je jasně patrné, že korelační koeficient mezi libovolnými dvěma ze všech těchto pěti strategií je kolem nuly, což je požadovaná hodnota zaručující kvalitní diverzifikaci. Nejvyšší míra korelace je pak mezi strategiemi pro trh Platiny a Palladia jen proto, že oba trhy kovů přirozeně korelují. Tento korelační koeficient (0,172) je nicméně stále velmi nízký, takže je žádoucí obchodovat strategie v rámci jednoho portfolia. Nejnižší korelační koeficient -0,018 je mezi strategií Euro FX a E-mini Russell.
Vždy se ujistěte, že obchodujete se smysluplným diverzifikovaným portfoliem. To vám může ušetřit spoustu peněz, protože to zlepší Vaše risk management.

Na závěr mi dovolte představit shrnutí výkonu portfolia těchto 5 obchodních strategií a 3 obchodních strategií (Obrázek 43 a Tabulka 5).

Obrázek 43: Ekvity křivka 5 strategií

Obrázek 43: Ekvity křivka 5 strategií

Tabulka 5: Shrnutí výkonnosti 5 strategií

Tabulka 5: Shrnutí výkonnosti 5 strategií

Obrázek 44: Ekvity křivka 3 strategií

Obrázek 44: Ekvity křivka 3 strategií

Tabulka 6: Ekvity křivka 3 strategií

Tabulka 6: Ekvity křivka 3 strategií

Nyní si představte, že máte portfolio 3 nebo 5 strategií a chcete začít živě obchodovat s TradeStation, ale nejste si jisti, kolik musíte mít na svém účtu prostředků pro zajištění dostatečné rezervy. Při obchodování je nejlépe ctít jedno obecné pravidlo: čím vyšší je kapitalizace vašeho obchodního účtu, tím lépe samozřejmě. Pokud byste v portfoliu pěti strategií začali s počátečním kapitálem kolem 50 000 USD, váš čistý zisk by za deset let činil 904 386 USD. Jinými slovy to znamená, že byste mohli dosáhnout extrémního průměrného ročního výnosu, který by činil 172,26% ročně. A vy byste museli počítat s velmi vysokým maximálním drawdownem – kolem 40% (Tabulka 5 – Max Drawdown 20237 USD).
U portfolia 3 strategií kdybyste začali například s počátečním kapitálem kolem 20 000 USD, váš čistý zisk by během deseti let činil 480 025 USD. To znamená, že byste mohli dosáhnout průměrného ročního výnosu 228,58% ročně. Museli byste počítat s velmi vysokým maximálním drawdownem – kolem 66,94% (Tabulka 6 – Max Drawdown 13388 USD). Příliš vysoké riziko. Osobně bych vítal maximální drawdown okolo 20% původního kapitálu. Vhodnější by tedy bylo samozřejmě navýšení počátečního kapitálu. Nebudete se muset pak obávat margin callu = hlavní nepřítel každého obchodníka.
K praxi: Pokud jde o portfolio pěti strategií, nafundoval bych svůj účet částkou minimálně 100 000 USD. S ohledem na naše portfolia 3 strategií by vstupní kapitál činil 50 000 $.

Nezapomeňte, že veškeré metriky jsou vytvořeny na základě backtestu z historických dat. Pokud byste chtěli znát nejhorší možné scénáře z hlediska vývoje maximálního drawdownu, měli byste se zaměřit na tzv. Monte Carlo analýzu maximálních drawdownů.

Monte Carlo analýza

Cílem analýzy Monte Carlo je kvantifikovat vliv randomizace posloupnost obchodů strategie na její celkovou výkonnost a to je stanovení nejhoršího možného drawdownu, kterému můžeme v rámci živého obchodování čelit.

Při použití analýzy Monte Carlo bereme v úvahu pořadí historických obchodů. Pokud změníte pořadí obchodů, metrika výkonu jako čistý zisk, průměrný zisk na obchod nebo profit faktor se nezmění. Co se ale stane s maximálním možným drawdownem, když změníte pořadí obchodů? Pro jasnou ilustraci se podívejte na Tabulku 7, kde můžete vidět příklad obchodní strategie s 10 obchody:

Tabulka 7: Hypotetická obchodní strategie s 10 obchody a jejich měnícím se pořadím

Tabulka 7: Hypotetická obchodní strategie s 10 obchody a jejich měnícím se pořadím

V Tabulce 7 vidíme, že se čistý zisk, průměrný zisk na obchod a profit faktor nemění při přeházení pořadí obchodů, což simuluje Monte Carlo analýzu. To, co se mění zásadně, je, jak jsem již zmínil, maximální drawdown.
Musíme se s určitou pravděpodobností rozhodnout, jaký bude maximální drawdown na základě těchto 5 simulací. Můžeme konstatovat, že s 20% pravděpodobností bude maximální drawdown -400, s 40% pak -550, s 60% -750, 80% pak -850. Se 100% pravděpodobností by nejhorší možný drwadwon měl být maximálně -1000, ale stále si uvědomme, že jde o příliš malý vzorek obchodů a není tedy statisticky relevantní. Pojďme si nyní představit příklad, kdy se pomocí analýzy Monte Carla nasimuluje, že se pořadí obchodů obchodní strategie změní 1000krát a analýzu provedeme ke strategii EXCELSIOR-RUS2000 na e-mini Russell 2000 (se symbolem RTY) (Obrázek 45).

Obrázek 45: EXCELSIOR-RUS2000 Monte Carlo analýza

Obrázek 45: EXCELSIOR-RUS2000 Monte Carlo analýza

Obrázek 45: EXCELSIOR-RUS2000 Monte Carlo analýza

Můžeme konstatovat, že s 95% pravděpodobností by nejhorší možný drawdown v rámci živého obchodování (Worst-Case Drawdown) neměl překročit limit 20 140 USD pro trh E-mini Russell 2000. V případě trhu Micro E-mini Russell 2000 by to pak bylo 2014 USD. V tomto konkrétním příkladu, pokud bychom chtěli riskovat maximálně 33% našeho počátečního kapitálu, bychom měli mít na obchodním účtu aspoň 20 140 USD * 3 = 60420 USD.

Rada č. 28: Buďte velmi opatrní při obchodování příliš korelovaných strategií v jednom portfoliu. Vždy se ujistěte, že obchodujete se smysluplným diverzifikovaným portfoliem. Může vám to ušetřit spoustu peněz, protože to zlepší váš celkový risk management.

Pokud si chcete přečíst celý Ebook Ultimátní Průvodce Jak Na Úspěšný Algoritmický Trading, a nechcete jít článek po článku na našich stránkach, stáhnout si ho můžete okamžite a zcela zdarma zde! 12 kapitol, 118 stránek, všechno na jednom místě.


algorithmic trading ebook trade with science

Leave a comment