Druhy obchodních strategií

Druhy obchodních strategií

Ponořit se hluboko do fantastického světa algoritmického obchodování může být dechberoucí, ale zároveň frustrující. Existuje mnoho různých typů obchodních strategií, ktoré je pořebné rozeznávat, zejména pro nováčky. Občas to může být matoucí a pro jednoho může být obtížné vybrat si ten správný směr.

Existuje několik základních typů strategií:

stress tests

A] Mean Reversion strategie

Mean Reversion strategie jsou jednou z nejčastěji používaných obchodních strategií v tomto odvětví. Jejich základním předpokladem je, že se ceny (nebo jejich poměr) v průběhu času vrátí k průměrné ceně. Tento všudypřítomný jev se nazývá regrese a je to přirozený zákon, který můžete pravidelně vidět ve svém každodenním životě. V případě obchodování, pokud je trh za jeden den ve výrazném a rychlém sestupném trendu, mohli bychom odhadnout, že trh zítra nebude tak výrazným sestupným trendem. Jinými slovy očekáváme, že příští den se přiblíží k průměru. Populární alternativou pouhého pohledu na jeden cenný papír je podívat se na několik různých cenných papírů a jejich korelaci.
Tento typ střední reverzní strategie je znám jako párové obchodování. Obchodování na burzách po celém světě je jedním z nejziskovějších podnikání, na které lze narazit. Z obchodního hlediska je pro začátek zapotřebí relativně nízký kapitál.

Každý profesionální trader ví, že optimalizace rizika je základem dlouhodobé prosperity. Banky a investiční fondy po celém světě si velkoryse platí svůj tým odborníků, který má pouze jeden úkol, který je pravděpodobně ještě důležitější než výnosy: minimalizovat rizika, minimalizovat rizika a ještě jednou minimalizovat rizika. Stabilní strategie, která vydělává několik procent ročně, je pro profesionála nesrovnatelně lepší než agresivní skalpování, které dokáže vydělat 100% za jeden měsíc, ale může také zničit váš účet během několika minut.
Na světových burzách lze obchodovat s nesčetnými nástroji, od měnových párů přes akcie, opce až po futures kontrakty. Každý nástroj má své vlastnosti, rizika a potenciál zisku. Akcie jsou pro začínajícího tradera nejsnadněji pochopitelné: když nakupuji akcie, kupuji si akcie v dané společnosti. Když to půjde dobře, hodnota akcií vzroste. Když se situace zhorší, hodnota akcií (společnosti) klesá.

Existuje jedna známá mean reversion strategie, která bere v úvahu klesající i stoupající pohyby: Obchodování s akciovými páry – statistická arbitráž.
Banky hledaly spolehlivé a stabilní strategie obchodování na burze od počátku své existence. V průběhu let byly navrženy desítky nebo dokonce stovky více či méně úspěšných metod. Některé strategie fungovaly pouze krátkodobě; jiné vydělávaly peníze po celá desetiletí. Strategie, která dlouhodobě funguje, je obchodování s akciovými pármi, známá také jako statistická arbitráž.

Statistickou arbitráž popsal teoreticky v 50. letech australský investor a manažer hedgeových fondů Alfred Winslow Jones. V praxi se ale zavedlao až při zavedení výkonných počítačů, které umožnily zpracovávat obrovské objemy dat v reálném čase a hledat ziskové akciové páry. Strategický rozmach nastal v 80. letech díky Gerrymu Bambergerovi, Nunzio Tartaglio a jejich týmu odborníků z Morgan Stanley. V roce 1987 Morgan Stanley oznámila, že na automatizovaných systémech Tartaglio vydělala 50 milionů dolarů. To byl pro tu dobu neuvěřitelný zisk. Ačkoli byla skupina v roce 1989 rozpuštěna, akciové páry zůstaly jedním ze strategických pilířů banky. Postupem času, jak se podrobnosti strategie dostaly k široké veřejnosti, se akciové páry staly jednou z nejpopulárnějších market neutrálních strategií. Dnes tvoří základ obchodních portfolií profesionálních traderů, bank a fondů po celém světě.

Princip obchodování s akciovými páry

Koncept párového obchodování je překvapivě jednoduchý: Najdeme dvě akcie, jejichž poměr cen je dlouhodobě stabilní a spekulujeme na to, že zůstane stabilní i nadále. Jinými slovy: vychýlí-li se (dlouhodobě stabilní) poměr cen mimo obvyklý rozsah, spekulujeme na to, že se po čase opět vrátí k normálu.

Obchodování akciových párů se označuje jako rozpětí akcií nebo statistická arbitráž – je to proto, že tento druh obchodování je založen na statistické analýze. Obchodování akciových párů je jednou z investičních strategií používané profesionálními obchodníky, bankami a investičními fondy. Obchdování akiových párů je strategie založená na obchodování dvou různých akcií najednou. Cílem je profitovat z cenového rozdílu mezi těmito dvěma akciemi. Během obchodování s akciovými páry se obchoduje se dvěma akciemi. Obě akcie mají velmi podobné chování (jsou vysoce korelované).

Zde je příklad: Na americké burze cenných papírů máme dvě společnosti (obrázek 46): SMLP Summit Midstream Partners LP (NYSE); ENLC EnLink Midstream LLC (NYSE). Obě akcie pocházejí ze stejného sektoru (distribuce zemního plynu). Jedna akcie je v pozici long a druhá je v pozici short. Obchodování na akciových párech je založeno na cenovém rozdílu mezi dvěma korelovanými akcemi. Můžeme spekulovat o cenové konvergenci korelovaných akcií nebo o jejich divergenci. Pokud najdeme akciový pár, jehož cenový poměr je dlouhodobě stabilní, můžeme spekulovat (s vysokou pravděpodobností úspěchu) o návratu těchto cen k normálu.

Obrázek 46: Cenový graf vysoce korelovaných akcií

Obrázek 46: Cenový graf vysoce korelovaných akcií

Při obchodování akciových párů nespekulujeme s fluktuací ceny jedné akcie, ale s relativní fluktuací cen dvou akcií, které vzájemně souvisí – a pak o návratu krátkodobého výkyvu v jejich cenovém poměru zpět do dlouhodobého normálu.

V praxi probíhá párový obchod tak, že v jeden okamžik nakoupíme podhodnocenou akcii a nadhodnocenou prodáme. Jestliže se předpoklad opětovného sblížení cen potvrdí (což máme statisticky ověřené), inkasujeme profit. Je lhostejné, jestli je tento profit generován růstem podhodnocené akcie, poklesem nadhodnocené nebo libovolnou jinou kombinací pohybu cen. Podstatné je, že pokud se rozdíl v cenách sníží, inkasujeme profit. 

Pro lepší pochopení uvádíme obrázek, kde je zjednodušeně zobrazen princip obchodování rozdílu v cenách akcií. Rozdíl v cenách akcií je v tomto případě zjednodušeně vyjádřen jen jako prostý rozdíl cen akcií (existuje totiž hned několik způsobů, jak tento rozdíl vyjádřit). 

Opět uvádíme ukázku na akcích SMLP a ENLC (Obrázek 47):

Obrázek 47: Princip párového obchodování

Obrázek 47: Princip párového obchodování

 • Bod 1: Cenový rozdíl mezi akciemi je velmi malý
 • Bod 2: Cenový rozdíl mezi akciemi je neobvykle vysoký – můžete očekávat návrat k dlouhodobému průměru
 • Bod 3: Ceny se opět přiblížili
Automatizace obchodování

Párové obchodování je v zásadě jednoduché, vyžaduje však velký hrubý výpočetní výkon. Musíte simultánně monitorovat desítky nebo stovky akciových párů, posoudit jejich obchodní model a provést přesné a bezchybné kroky v případě signálu pro vstup / výstup.

Edge akciových párů

Dlouhodobá ziskovost strategie stojí na třech pilířích:

1) omezené riziko ztráty,
2)spekulace na návrat poměru cen k jeho dlouhodobému průměru, bez vlivu vnějších faktorů,
3) široká diverzifikace portfolia díky množství obchodních příležitostí ve světě akciových párů

Pokud obchodujeme se dvěma opačnými tituly akciových páru, tj. Jeden Long a druhý Short, budou se vnější faktory navzájem vyvažovat. Nezáleží na tom, zda se celý trh pohybuje nahoru, dolů nebo do strany. Poměr cen dvou náhodně vybraných (korelačních) akcií může být časově stabilní a oscilovat kolem dlouhodobého průměru. Pomocí statistických metod můžeme toto chování studovat, popisovat a kvantifikovat.

Vychýlí-li se poměr cen mimo obvyklé rozpětí (zpravidla 2. standardní odchylku), můžeme s vysokou mírou úspěšnosti (kolem 65%) spekulovat na návrat zpět k normálu a inkasovat zisk.

Žádná obchodní strategie negeneruje pouze zisky. Ztráty jsou nedílnou součástí obchodování na burze a ani akciové páry nejsou výjimkou. Ztráta nastane, když se rozdíl mezi cenami v zadaném čase nevrátí k normálu. K ošetření tohoto nepříznivého vývoje je nutné mít nastavena pravidla pro včasné vystoupení z pozice. Nejjednodušším a současně velmi efektivním je tzv. časový stoploss – uzavření pozice nejpozději na konci předem stanoveného dne.

Na základě analýzy rozsáhlého souboru dat je možné konstatovat, že akciové páry vykazují stabilní winning ratio, nebo-li procentuální vyjádření úspěšných obchodů, kolem 65%. Poměr rizik a výnosů (Risk Reward Ratio – RRR) může oscilovat mezi 0,65 – 1. Samozřejmě čím vyšší RRR, tím lépe pro výkon strategie.

Akciové páry jsou přirozeně chráněné proti výkyvům trhu. Jsou to tržně neutrální strategie.

Pokud v portfoliu zkombinujeme několik akciových párů, celkový počet transakcí se zvýší a křivka by se díky obchodování s mnoha nekorelovanými páry mohla výrazně stabilizovat. Tento přístup samozřejmě vyžaduje úplnou automatizaci, protože je časově velmi náročný.

B] MOMENTUM STRATEGIE

Dále se podívejme na jiný typ algoritmické obchodní strategie, jmenovitě momentum strategie, nebo-li strategie hybnosti.
Momentum strategie jsou do značné míry přesným opakem mean reversion strategií. Místo sázení na návrat cen do nějakého stavu se momentum strategie snaží profitovat z pokračování konkrétního tahu momenta trhu. Základním předpokladem těchto strategií je, že cenové pohyby mohou udržet svoji dynamiku po delší dobu. Pojďme si objasnit několik příkladů.
Klasickou momentum strategií je takzvaná „gap and go“ strategie. Jedná se o strategii, která hledá gapy vytvořené přes noc a na základě toho pokračuje v daném směru. Například pokud akcie APPLE přes noc vytvoří 3% mezeru, tato strategie se bude snažit o vytvoření krátkodobější long pozice na XYZ. Je to přesně pravý opak toho, co by udělala mean reversion strategie (tam byste vsadili na reverzní pohyb).

Další známá momentum strategie je založena na výdělcích nebo na vývoji cenové události. Vzhledem k tomu, že některé zpravodajské události mohou mít trvalý dopad na cenu akcií, můžete zkusit vsadit na pokračování tohoto pohybu ceny, když budete dostatečně rychlí. Kromě toho můžete také zkombinovat tuto zpravodajskou událost s jednodenním odstupem a vytvořit o něco pokročilejší strategii.

C] TREND FOLLOWING STRATEGIE

Trendové strategie jsou dlouhodobější adaptací tzv. momentum strategií. Snaží se identifikovat cenové trendy a využívat je sledováním nalezeného trendu. Obvykle se jedná o dlouhodobější trendy, ale mohou být také střednědobé až krátkodobé. Přesná definice trendu závisí od zvolené implementace algoritmu sledujícího trend.

Strategie trend following se řídí těmito principy:

Otevírá mnoho pozic na mnoha různých trzích a systematicky snižuje ztráty tím, že jakmile se trend posune proti otevřené pozici, automaticky se utne. To znamená, že systém generuje více ztrát než zisků, ale z dlouhodobého hlediska převažují zisky nad ztrátami. Úspěšnost systému je obvykle mnohem nižší než padesát procent.

Tato strategie stojí na dvou pilířích:

 • poziční dimenzování, tj. správná alokace kapitálu mezi jednotlivé trhy,
 • signály trendů (například překročení klouzavých průměrů nebo typický průlomový signál, kde spekulujeme na prolomení určité cenové hladiny, jako jsou dlouhodobé nejvyšší nebo nejnižší hodnoty).

Ve většině případů se strategie sledování trendů nespoléhá na žádný fundamentální model. Nezaměřuje se na konkrétní třídu aktiv a jsou obvykle založeny na modelu dlouhé a krátké pozice (otevíráme dlouhé i krátké pozice). Tato strategie je také „agnostická“, pokud jde o sledování tržního chování – systém sleduje pouze tržní trendy. Nemá to tedy nic společného s fundamentalní analýzou.

Diverzifikujte, diverzifikujte, diverzifikujte

Vytvoření trend following strategií bylo možné rozvojem informačních technologií a automatizovaných obchodních systémů. Nejsou však natolik nové, a teda skutečné obchodní výsledky můžeme hodnotit z velmi dlouhosáhle perspektivy. Výsledky mnoha hedge fondů, využívajících trend following strategie za posledních třicet let odpovídají teoretickým předpokladům. Trend following je aktivum, které vykazuje pozitivní sklon výnosové křivky a potenciál generovat zisky i v době propadu trhu. Propady systémů trend followingových strategií jsou obecně kratší a až o třetinu nižší než propady buy and hold (nakup a drž) strategií. Propady se často objevují, když trh nenabízí žádné příležitosti a nemá jasný trend.
Tyto strategie mají jednou velkou výhodu: trend following strategie se nechová jako jakékoli investiční aktivum, tj. neexistují zde žádné korelace. Je to teda velmi užitečný nástroj pro diverzifikaci portfolia.
Většina investičních strategií je založena na principu konvergentního rizika, který může způsobit neočekávané ztráty během neočekávaných tržních událostí. Trend following a podobné strategie využívají odlišný přístup k riziku, a proto jsou imunní vůči poklesům trhu během krizí. Tento systém počítá s volatilním růstem a za extrémních tržních podmínek může generovat značné zisky. Většina hedge fondů CTA je dlouhodobými zastánci těchto diverzifikovaných trend following strategií s dynamickými modely dimenzování portfolia.
Mezi nejznámější indexy, které odrážejí výkonnost největších trend followingových CTA fondů patří:

 • Altegris 40 Index
 • Barclay BTOP50 Index
 • Barclay CTA Index
 • Barclay Systematic Traders Index
 • CISDM CTA Equal Weighted Index
 • Credit Suisse Managed Futures Hedge
 • Fund Index
 • iSTOXX Efficient Capital Managed
 • Futures 20 Index
 • SG CTA Index
 • SG CTA Trend Index
 • Stark 300 Trader Index
 • Stark Systematic Trader Index

Když se podíváte na jejich performance, zjistíte, že trend following strategie za posledních deset let neporazily index S&P 500. Tyto CTA fondy procházejí dlouhodobou krizí a je otázkou, zda budou opět konkurenceschopné. Podle mého názoru je hlavním důvodem to, že tyto strategie jsou aplikovány na denní data, co má za následek prodloužení signálu v dnešním dynamickém světě. Na závěr, tento typ strategie diverzifikovaného trendu vyžaduje značný kapitál v milionech dolarů a pro většinu maloobchodníků je tedy nedostupný.

D] Market Making Strategie

Dalším běžným typem algoritmických obchodních strategií jsou strategie založené na tvorbě trhu (market making) nebo provádění obchodů. Retail obchodníci nemohou nasadit tento typ strategie, ale jelikož tyto strategie pro nás nejsou úplně irelevantní, krátce si je popíšeme.
Když si velké instituce, jako jsou banky nebo fondy chtějí otevřít nebo uzavřít pozici, nemohou ji jen koupit nebo prodat na otevřeném trhu jako vy, nebo já. Jejich pozice jsou tak obrovské, že pokud by prodávaly nebo nakupovaly najednou, posouvali by celý trh jedním směrem. Kromě odhalení svého obchodu všem ostatním by to pro ně také vedlo k nepříznivým vstupním a výstupním cenám. Na likvidním trhu je to obzvláště velký problém. To, co instituce místo toho dělají, je otevírání nebo uzavírání svých pozic v mnoha různých menších příkazech. Smutnou pravdou zůstává, že rozdělení příkazu na mnoho malých příkazů tento problém úplně nevyřeší, protože stále mohou vytvářet velký posun v jednom směru. Proto používají algoritmy založené na provádění obchodů, které se snaží najít nejlepší možná místa k rozdělení více příkazů, aniž by to příliš ovlivnilo cenu. Pokud zjistíte, že velká instituce aktuálně používá takový algoritmus, můžete obchodovat kolem tohoto algoritmu. Proto market makers často používají takzvané sledovací „sniffing“ algoritmy, které se snaží najít a těžit z příkazů velkých objednávek prostřednictvím těchto algoritmů. Vysokofrekvenční obchodní strategie obvykle spadají do této kategorie algoritmických obchodních strategií.

Rada č.29: Většinu těchto strategií lze přizpůsobit tak, aby nejlépe vyhovovala vám a vašim preferencím. Všimněte si, že tato kapitola se týkala pouze obecných obchodních strategií. Bez ohledu na to, jaký přístup zvolíte, je zásadní, aby jste používali správně risk management. Jinak budete sedět na tikající časované bombě.

Pokud si chcete přečíst celý Ebook Ultimátní Průvodce Jak Na Úspěšný Algoritmický Trading, a nechcete jít článek po článku na našich stránkach, stáhnout si ho můžete okamžite a zcela zdarma zde! 12 kapitol, 118 stránek, všechno na jednom místě.


algorithmic trading ebook trade with science

Leave a comment